30 درصد از افراد جامعه نیازمند مداخله روانپزشک هستند

30 درصد از افراد جامعه نیازمند مداخله روانپزشک هستند
بسیاری از اختلالات روانی در مراحل اولیه قابل درمانند و در این میان 30 درصد از این اختلالات نیازمند مداخله روانپزشکان است. دکتر صدر روانپزشک در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: اگر بیماری های روانی را به طور کل در نظر بگیریم حدود 30... 

آخرین موضوعات