افراد معتاد و زندانی هم بیمه می شوند

افراد معتاد و زندانی هم بیمه می شوند
«زندانیان و معتادان نیز مانند سایر اقشار جامعه می‌توانند به سایت بیمه سلامت ایران مراجعه کرده و ثبت نام کنند و خود و خانواده‌هایشان را تحت پوشش رایگان قرار دهند.» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: معتادان و خانواده‌هایشان به سایت بیمه سلامت ایران مراجعه... 

آخرین موضوعات