مشکلات حقوقی مانع ازدواج ۳۰۰ هزار بیوه

مشکلات حقوقی مانع ازدواج ۳۰۰ هزار بیوه
به گزارش افکارنیوز، علی‌محمد ذوالفقاری در دومین همایش تخصصی معاونت امور حقوقی و مجلس کمیته امداد، اظهار داشت: یکی از رسالت‌های کمیته امداد توانمندسازی افراد تحت پوشش است که این توانمندسازی در حوزه فکری و استفاده از فرصت‌های مددجو برای از بین بردن... 

آخرین موضوعات