«بیوه‌ها» در ایران «جوان» شده‌اند!

«بیوه‌ها» در ایران «جوان» شده‌اند!
  پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار، آسیب اجتماعی نوظهور در جامعه ایران به شمار می‌رود که گم شدن آن در میان سایر آسیب‌ها، توجه به آن را نیز کم کرده است. طی سال‌های اخیر سن طلاق در ایران روند کاهشی داشته و متعاقب آن، زنان سرپرست خانوار نیز «جوان» شده... 

آخرین موضوعات