بیوگرافی پروفسور محمد زاهدی اصل

بیوگرافی پروفسور محمد زاهدی اصل
دکتر محمد زاهدی اصل در سال 1324 در روستای نیار اردبیل متولد شد. مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به ترتیب در رشته مددکاری اجتماعی و مدیریت امور فرهنگی در تهران گذراند و دکترای مدیریت اجتماعی را در سال 1367 در ترکیه اخذ کرد. وی یکی از مددکاران با تجربه‌ای... 

آخرین موضوعات