چه زمانی تابوی آموزش روابط جنسی ایمن شکسته می شود؟

چه زمانی تابوی آموزش روابط جنسی ایمن شکسته می شود؟
خبر گزاری مهر روز گذشته خبری را از اداره ایدز وزارت بهداشت اعلام کرد مبنی بر افزایش افراد مبتلا به ایدز در سال 1391 از طریق روابط جنسی. طبق این گزارش از سال 1365 تا اول فروردین 1392 تعداد 26125 نفر افراد مبتلا به اچ.آی.وی و ایدز شناسایی شدند که زنان2/10 در صد را تشکیل... 

آخرین موضوعات