تبلیغات مواد مخدر در آینده ای نزدیک!

تبلیغات مواد مخدر در آینده ای نزدیک!
مرجع : تسنیم به گزارش افکارنیوز، مهدی سروی همپا،با اعلام مطلب فوق گفت: در حال حاضر شاهد تحول عظیم و خطرناکی در سیستم عرضه مواد مخدر در کشور هستیم؛ تحولی که در آن مصرف کنندگان تبدیل به عرضه کنندگان مواد مخدر شده اند. سروی در تشریح خطرات عرضه جدید در این... 

آخرین موضوعات