تجاوز به عنف و پیامدهای آن

تجاوز به عنف و پیامدهای آن
همه کسانی که با مطبوعات و رسانه‌ها سرو کار دارند اخبارهای مبنی بر تجاوزبه عنف را شنیده‌اند. آخرین مطلبی که مطالعه کردم در روزنامه جام‌جم مورخ دوم شهریور 92 بود با این عنوان: «اعتراف داماد به قتل هولناک خواهرزن». «تجاوز به عنف» موضوعی است که درتمامی ادوار... 

آخرین موضوعات