تعرض به کودکان در عربستان از زبان مددکار اجتماعی عربستان

تعرض به کودکان در عربستان از زبان مددکار اجتماعی عربستان
رئیس کمیته حمایت از خانواده در جده عربستان، تأکید کرد: طی ماه گذشته ۲۰ مورد شکنجه و تعرض جنسی به کودکان زیر ۱۸ سال گزارش شده است. ۲۰ مورد تعرض به کودکان در عربستان در یک ماه به گزارش افکارنیوز، خانم “انتصار عاشور” پزشک متخصص بیمارستان زنان، زایمان... 

آخرین موضوعات