نخستین مرکز بین المللی تحقیقات توانبخشی راه اندازی شد

نخستین مرکز بین المللی تحقیقات توانبخشی راه اندازی شد
تهران – ایرنا – معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: نخستین مرکز بین المللی تحقیقات توانبخشی با مشارکت این دانشگاه و دانشگاه لایپزیک آلمان و با همکاری یک دانشگاه از کره و دو دانشگاه از اندونزی راه اندازی شد.  به گزارش ایرنا... 

آخرین موضوعات