چرا بعضی ها مجرم می شوند؟

چرا بعضی ها مجرم می شوند؟
جرایم خرد درصد عمده‌ای از جرایم را به خود اختصاص می‌دهند. مهدی ملک‌محمد، روانشناس، این نوع جرایم را پلی برای جرایم بزرگ و خشن می‌داند. او در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی شیوه این نوع جرم‌ها پرداخته است. تحلیل قانونی از جرایم خرد بیشتر به ریشه‌یابی این... 

آخرین موضوعات