معاون دانشگاه سمنان: جای خالی مددکاری اجتماعی ترافیک در کاهش آسیب تصادفات

معاون دانشگاه سمنان: جای خالی مددکاری اجتماعی ترافیک در کاهش آسیب تصادفات
سمنان- ایرنا- استان سمنان در چهارراه ارتباطی کشور دارای آمار تصادفات جاده‌ای قابل توجه است و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی ناشی از آن ایجاب می‌کند راهکارهای پیشگیرانه‌ای اندیشیده شود که یکی از این راهبردها می‌تواند بهره‌گیری از مددکاری اجتماعی ترافیک... 

آخرین موضوعات