از ترامادول بترسید

از ترامادول بترسید
افراد معتاد از این مواد به عنوان جایگزین برای ترک استفاده می‌کنند. رئیس بخش سم‌شناسی، متخصص و عضو هیات علمی پزشکی قانونی با اشاره به افزایش مصرف ترامادول در بین جوانان، گفت: مرگ‌های ناشی از سوء مصرف این ماده نیز در یک سال اخیر افزایش داشته است. دکتر... 

آخرین موضوعات