ترک اعتیاد با سگ و مار در کرمانشاه!

ترک اعتیاد با سگ و مار در کرمانشاه!
شمشیری درباره چرایی وجود تعداد زیاد مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در استان اظهار کرد: علاوه بر بحث درآمدزایی، این مراکز محلی برای انجام انواع تخلفات از جمله آدم ربایی یا تسویه حساب شخصی هستند. دبیر شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از شناسایی... 

آخرین موضوعات