ترک تحصیل ۳۹ هزار دانش‌آموز دبستانی در یک‌سال

ترک تحصیل ۳۹ هزار دانش‌آموز دبستانی در یک‌سال
امسال ۳۹هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی ترک تحصیل کرده‌اند، این آماری است که معاون وزیر آموزش و پرورش ‌می‌دهد؛ البته به این آمار باید افراد لازم‌التعلیمی را که در دبستان‌ها نام‌نویسی نکرده‌اند نیز افزود. هر سال جمعی از دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند... 

آخرین موضوعات