3 میلیون معتاد؛ یک‌میلیون اعتیاد به شیشه

3 میلیون معتاد؛ یک‌میلیون اعتیاد به شیشه
براساس آمار تایید نشده میانگین شیوع اعتیاد در کشورهای توسعه‌یافته و غیرتوسعه‌یافته 6 درصد از کل جامعه 15 تا 64 ساله است که با توجه به جمعیت کشور ما، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که چیزی حدود سه میلیون شهروند ایرانی به این بلای خانمانسوز مبتلا هستند.... 

آخرین موضوعات