قوانین مبارزه با مواد مخدر باید تشدید شود تا به جامعه آسیب نرسد

قوانین مبارزه با مواد مخدر باید تشدید شود تا به جامعه آسیب نرسد
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار علی مویدی در حاشیه مراسم گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران درباره مبارزه با بلعیدن مواد مخدر به عنوان یکی از روشهای ورود مواد به کشور و زندان‌ها، گفت: آدم‌های متخلف منتظر فرصت هستند، یکی از شیوه‌های... 

آخرین موضوعات