تصاویر/ حکم شلاق به خاطر ملاقات قبل از ازدواج

تصاویر/ حکم شلاق به خاطر ملاقات قبل از ازدواج
سه زوج جوان در مسجد “عمرالفاروق” در ” باندا آچه” به دلیل آنچه ملاقات پیش از ازدواج شرعی عنوان شده در ملاء عام شلاق خوردند. به گزارش فرادید، باندا آچه در اندونزی جایی است که قوانین شریعت توسط “پلیس شریعت” به شدت اعمال می‌شود و کسانی... 

آخرین موضوعات