امید اول مددکاران اجتماعی برای تصویب سازمان نظام مددکاری در مجلس به کمیسیون انرژی رفت

امید اول مددکاران اجتماعی برای تصویب سازمان نظام مددکاری در مجلس به کمیسیون انرژی رفت
سکینه الماسی (مددکار اجتماعی) نماینده عسلویه که امید اول مددکاران اجتماعی برای تصویب نظام مددکاری اجتماعی محسوب می شد بجای کمیسیون اجتماعی به کمیسیون انرژی رفت! ایشان در کانال تلگرامی منتسب به خودش نوشت : امروز کار انتخاب اعضاء کمیسیون‌های مجلس انجام... 

آخرین موضوعات