این جوان برای تغییر جنسیت تا پای مرگ رفت

این جوان برای تغییر جنسیت تا پای مرگ رفت
ترنس‌های اف‌.تو.‌ام یعنی کسانی که از زن به مرد تغییر جنسیت می‌دهند، نهایتاً دو عمل جراحی را باید بگذرانند، اما امیرعلی هفت بار زیر تیغ جراح رفته است؛ جراح اگر مهارت کافی داشت، قطعاً کار به اینجا نمی‌کشید. روزنامه ایران در ادامه می‌افزاید: این‌طور... 

آخرین موضوعات