تفریح 80 درصد دختران و پسران چیست؟

تفریح 80 درصد دختران و پسران چیست؟
براساس پژوهش انجام شده ازمیان دختران و پسران 16تا25 سال ایرانی ، مشخص شد که 80 درصد جوانان برای تفریح و سرگرمی قلیان می کشند. خبرگزاری مهر: آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس پژوهش انجام شده ازمیان دختران و پسران 16تا25 سال ایرانی ، مشخص شد که... 

آخرین موضوعات