شکننده بودن تاب‌آوری کارگران مناطق ویژه در برابر تنش‌های شغلی

شکننده بودن تاب‌آوری کارگران مناطق ویژه در برابر تنش‌های شغلی
یک روانشناس صنعتی می‌گوید: کارگران شاغل در محیط‌های صنعتی همچون کارگاه‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه بیشتر از سایر نیروهای انسانی در معرض ابتلا به پدیده افت «تاب‌آوری» هستند. «مهدی فلاحی» از روانشناسان صنعتی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت:... 

آخرین موضوعات