تن فروشی؛ معضلی که باید برای آن چاره اندیشید

تن فروشی؛ معضلی که باید برای آن چاره اندیشید
تهران-ایرنا-نخستین گام برای آسیب شناسی و حل معضل ها و مسایل اخلاقی و اجتماعی همچون تن فروشی، پذیرش صورت مساله و اذعان به وجود آن است.  نشست معرفی و نقد کتاب «بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری» روز سه شنبه گذشته 13 اسفند 1392، با حضور صاحبنظران مسایل اجتماعی... 

تن فروشی برای کار خیر+عکس

تن فروشی برای کار خیر+عکس
این دختر برزیلی قصد دارد دوشیزگی خود را به قیمت ساختن یک خانه بزرگ برای فقرا بفروشد. او که یک دانش آموز است حاضر شده است در قبال دریافت پولی که قرار است برای ساختن یک خانه بزرگ برای فقرای شهرش خرج کند دوشیزگی اش را به بالاترین پیشنهاد بفروشد! به گزارش شبکه... 

آخرین موضوعات