نشست تخصصی “توانبخشی اجتماعی برای افراد معلول برگزار می شود.

نشست تخصصی “توانبخشی اجتماعی برای افراد معلول برگزار می شود.
گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران و سازمان بهزیستی استان تهران، دومین نشست توانبخشی اجتماعی را با موضوع افراد دارای معلولیت در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۵ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۶ در محل سالن ریاست دانشگاه علوم بهزیستی... 

آخرین موضوعات