زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت

زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت
فضای پژوهش، سیاستگذاری و اجرایی حمایت از زنان از طریق توسعه تجانس به عملکرد بهینه نزدیک و نزدیکتر خواهد شد. و در این میان لمس وجودی مشکلات از ضروریات است. قدرت باز آفرینی و بازسازی زندگی های صدمه دیده منوط به قدرت تاب آوری است. تاب آوری هم در پیشگیری... 

بزرگ‌ترین سند غیردولتی «فقرزدایی مدرسه‌محور» منتشر شد

بزرگ‌ترین سند غیردولتی «فقرزدایی مدرسه‌محور» منتشر شد
ویرایش نهایی سند راهبردی استخراج‌شده از دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، با شعار «همدلی و هم‌زبانی مردم و سیاست‌گذاران برای توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کودکان»، در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) منتشر شد. این سند که ویرایش نخست آن در اول شهریورماه... 

آخرین موضوعات