موجودیت مددکاری اجتماعی مدیون تلاشهای بزرگان این حرفه است

موجودیت مددکاری اجتماعی مدیون تلاشهای بزرگان این حرفه است
 بیش از نیم قرن از راه اندازی مددکاری اجتماعی در ایران می گذرد و هنوز این حرفه جایگاه واقعی خودش را بدست نیاورده است و هرچند وضعیت موجود ایده آل جامعه مددکاری نمی باشد ، اما با نگاه منصفانه تر به این نتیجه می رسیم که پیشرفتهای قابل ملاحظه ای هم در این... 

آخرین موضوعات