شیوه های احیای تیم ناکام در مددکاری گروهی کار باگروه یا تیم مددکاری اجتماعی

شیوه های احیای تیم ناکام در مددکاری گروهی کار باگروه یا تیم مددکاری اجتماعی
احیای یک تیم کاری که قبلا شکست خورده، کار آسانی نیست، اما غیرممکن هم نیست. هر مدیرگروه مددکاری ترجیح می‌دهد مدیریت یک تیم موفق را به دست بگیرد. اما حقیقت این است که برخی تیم‌ها – چه در مددکاری گروهی به هدف تعغیر پایداریامیادین ورزشی و چه در کسب‌وکار–... 

آخرین موضوعات