زنان کارتن خواب شهرستانی از تهران بازگردانده می‌شوند

زنان کارتن خواب شهرستانی از تهران بازگردانده می‌شوند
حکایت کارتن‌خواب‌های کلانشهر تهران و به خصوص محله هرندی دیگر خیلی جدی شده است. آنطور که رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده، ‌450 زن کارتن خواب متجاهر از سطح شهر تهران جمع‌آوری شده‌اند؛ ‌کارتن‌خواب‌هایی که به گفته انوشیروران محسنی بندپی بیش از نیمی... 

آخرین موضوعات