فاجعه ای برای جامعه زنان/ دختران فراری در خیابان های تهران

فاجعه ای برای جامعه زنان/ دختران فراری در خیابان های تهران
  در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی وضعیت آنها، مشخص گردیده 600 نفر از آنها روسپی‌گری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند و 1400 نفرشان از طریق شبکه‌های مجازی به این دام افتاده و اقدام به ارتباط‌گیری با مردان هوسران می‌کرده‌اند. این درحالی... 

آخرین موضوعات