جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس کودکان استثنایی

جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس کودکان استثنایی
:تفاهمنامه همکاری بین سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان اردبیل و انجمن مددکاران اجتماعی استان منعقد شد. :در این مراسم موحدی با بیان اینکه حضور مددکاران اجتماعی در مدارس کشورهای توسعه یافته انکار ناپذیر هست گفت: در ایران حتی مدارس کودکان... 

جای خالی مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها

جای خالی مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها
کاهش پنج درصدی احتمال عود مجدد تنگی عروق به کمک استنت‌ها دبیر انجمن آترواسکلروز ایران با بیان اینکه استفاده از استنت‌های قلبی در ایران سابقه 15 ساله دارد، اظهار کرد: احتمال گرفتگی مجدد رگ پس از بالون زدن 30 درصد است، اما احتمال بازگشت تنگی با کار گذاشتن... 

آخرین موضوعات