جذب مددکار اجتماعی خانم در ۱۰ شهر

جذب مددکار اجتماعی خانم در ۱۰ شهر
بدینوسیله به اطلاع می رساند بنیاد کودک جهت تکمیل کادر اداری خود در نظر دارد در چند شهر از جمله: آمل بم تبریز تهران جیرفت داراب رشت کرج کاشان مشهد مددکار اجتماعی با شرایط زیر استخدام نماید: ۱- مددکار خانم ۲- مددکار ساکن در شهر مذکور ۳- فارغ التحصیل در رشته... 

آخرین موضوعات