زندان برای مرتکبان جرائم غیر عمد مناسب نیست

زندان برای مرتکبان جرائم غیر عمد مناسب نیست
حمیدرضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، کاهش جمعیت کیفری زندانها را در فرایند اصلاح مجرمان ضروری دانست و اظهارداشت: آنچه که باعث نگرانی در خصوص افزایش جمعیت کیفری و تبدیل به یکی از دغدغه های اساسی سیستم قضایی و اجرایی کشورمان شده است، رشد فزاینده... 

آخرین موضوعات