آغاز جشنها و همایشهای ویژه روز مددکار اجتماعی

آغاز جشنها و همایشهای ویژه روز مددکار اجتماعی
ماه رجب ماه میلاد بزرگ پرچمدار مددکاری اجتماعی در جهان اسلام  جشنها، همایشها و برنامه های مختلفی  در سرتاسر کشور اجرا می شود.پایگاه اطلاع رسانی سایت تخصصی مددکاران اجتماعی در نظر دارد اخبار و رویدادهای متنوع  موبوط به این ایام را با مشارکت کاربران... 

آخرین موضوعات