جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار برگزار می‌شود

جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار برگزار می‌شود
  بیست و سومین جشنواره خیریه به نفع کودکان کار ۸ و ۹ مهرماه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن حمایت از کودکان کار به عنوان یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی 8 و 9 مهرماه، بیست و سومین جشنواره خیریه خود را به نفع کودکان کار در مجموعه تلاش برگزار... 

آخرین موضوعات