جمعیت دانشجویی 25 برابر شده است

جمعیت دانشجویی 25 برابر شده است
جمعیت دانشجویی 25 برابر شده است امروز با وجود جمعیت 70 میلیون نفری ایران 4/4 میلیون نفر دانشجو تحصیل می کنند و سال 57 با جمعیت 35 میلیون نفری، حدود 175 هزار نفر دانشجو در کشور وجود داشت. به گزارش مشرق، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از بزرگترین معضلات و... 

آخرین موضوعات