موج سوم ایدز و جنون جنسی در راه است

موج سوم ایدز و جنون جنسی در راه است
به گزارش عرش نیوز؛هرچند کارهایی درباره موضوع ایدز در کشور انجام شده، همچنان با انتقاداتی نیز همراه بوده است، به گونه‌ای ‌که رئیس انجمن صنفی مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به افزایش سیزده برابری آمار مبتلایان به ایدز از سال ۸۰ تاکنون گفت: در سال ۸۰،... 

آخرین موضوعات