نگاهی به کتاب تازه منتشر شده کار عملی در مددکاری اجتماعی

نگاهی به کتاب تازه منتشر شده کار عملی در مددکاری اجتماعی
🔵 کتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی انتشارات سنا ، با تاکید بر نحوه گزارش نویسی در مددکاری فردی و گروهی اخیرا منتشر شده است. این کتاب منبع بسیار مفیدی برای مددکاران اجتماعی بخصوص برای دانشجویان کارورز این رشته می تواند باشد.در دو بخش اول این کتاب به... 

بحران پدری و جامعه ما

بحران پدری و جامعه ما
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از خانوارهای کشور توسط زنان سرپرستی می شود که رقمی حدود ۱۲٫۱ درصد کل خانوارهای کشور است این آمار نسبت به ۵ سال گذشته یعنی در سال ۱۳۸۵ بیشتر از ۹۰۰ هزار خانوار افزایش یافته است و به عبارت... 

بحران شیشه؛ بیماری شیشه؛ راه حل نهایی و درمان

بحران شیشه؛ بیماری شیشه؛ راه حل نهایی و درمان
روانگرد شیشه ابزاری برای نشاط لحظه ای!!! مواد صنعتی روانگرد بسیاری در حال تولید و مصرف است، از جمله آنها شیشه. فعالین حوزه اجتماعی، علمی و پزشکی، فرهنگی و موادمخدر از زوایای مختلفی به تحلیل چگونگی این ماده و تأثیرات سوء آن پرداخته اند. آنچه که ما می خواهیم... 

اَنگ اجتماعی بیماران ایدز؛ افزایش ایدز

اَنگ اجتماعی بیماران ایدز؛ افزایش ایدز
ارتباطات تنگاتنگ و دو سویه ای مابین بسیاری از آسیبها با یکدیگر وجود دارد که کمتر به بدانها پرداخته می شود، کمتر دیده می شوند یا اصلاً برای همیشه گویا قرار است بدانها پرداخته نشود! بعنوان یک مددکار اجتماعی، قبل از هرگونه بررسی و تحلیل ابعاد جبران ناپذیر... 

زنان معلقه، نیازمند حمایت قانونی مددکاران اجتماعی

زنان معلقه، نیازمند حمایت قانونی مددکاران اجتماعی
بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند (سازمان بهزیستی، ۱۳۸۰). مددکاران اجتماعی زنان سرپرست خانوار را زنانی می دانند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خانواده باشند... 

مُدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ” قسمت دوم “

مُدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ” قسمت دوم “
توانمندسازی گروهی؛ تشکیل گروههای پویا؛ حمایت اقتصادی؛ طراحی برنامه گروهی؛ توانمندسازی اقتصادی حمایت اقتصادی متفاوت از توانمندسازی اقتصادی است. یکی از مهمترین مباحثی که در پروسه های مختلف توانمندسازی می بایست مورد توجه قرار بگیرد، توجه به تفاوت... 

مدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده “قسمت اول”

مدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده “قسمت اول”
زنان سرپرست خانواده؛ سازمان های حمایتی؛ حمایت همه جانبه؛ فرایند توانمندسازی؛ قادرسازی چندجانبه؛ خودکفایی، بازتوانی … توانمندسازی واژه عجیبی است. علیرغم سادگی در معنا، با گستره بسیار بسیار وسیعی در عمل مواجهیم. از تعاریف میگذرم، از معانی عام و خاص... 

کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی ، از مهمترین تشکلهای صنفی مراکز مددکاری اجتماعی کل کشور

کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی ، از مهمترین تشکلهای صنفی مراکز مددکاری اجتماعی کل کشور
کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی، یکی از تشکلهای حرفه مددکاری اجتماعی در سطح کشور می باشد که در مدت کوتاهی از بدو شروع فعالیتش، کارهای ارزشمندی در راًستای اهداف خویش انجام داده است. خبرنگار وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی ، با آقای جواد طلسچی یکتا  مدیر... 

آخرین موضوعات