تاثیر گذارترین زنان جهان در تاریخ مددکاری اجتماعی(قسمت دوم)

تاثیر گذارترین زنان جهان در تاریخ مددکاری اجتماعی(قسمت دوم)
(Jeannette Rankin (1880-1973) 4-جینت رانکین  Jeannette Rankin (1880-1973) جینت رانکین که فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیاست ، نخستین زنی بود که در انتخابات کنگره ایالات متحده انتخاب شد. علاوه بر این ، وی طرفدار حق رأی زنان و صلح پایدار مادام العمر بود. اولین اقدام وی به عنوان... 

آخرین موضوعات