پتانسیل وقوع «اتفاقات ناگوار» در حاشیه/موسوی چلک

پتانسیل وقوع «اتفاقات ناگوار» در حاشیه/موسوی چلک
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، این روزها به گفته بسیاری از جامعه‌شناسان و کارشناسان، وضعیت آسیب‌های اجتماعی به مرحله‌ای غیرقابل کتمان رسیده و بحث و بررسی در خصوص چرایی افزایش آسیب‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی به امری الزامی بدل شده است؛... 

آخرین موضوعات