آیین نکوداشت دکتر حبیب آقابخشی ۱۷ اسفند برگزار می شود

آیین نکوداشت دکتر حبیب آقابخشی ۱۷ اسفند برگزار می شود
مراسم آیین نکوداشت دکتر حبیب آقابخشی روز دوشنبه ۱۷ اسفند سال جاری برگزار می شود. به گفته موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این برنامه چهارمین مراسم نکوداشت از مجموعه آیینهای تکریم پیشگامان سلامت اجتماعی است که در آستانه روز جهانی مددکاری... 

آخرین موضوعات