حذف کاربران فیک کانال های تلگرامی توسط تلگرام

حذف کاربران فیک کانال های تلگرامی توسط تلگرام
به نظر میرسد تیم پشتیبانی پیام رسان تلگرام چند هفته ای است که سیاست جدیدی را در پیش گرفته است و قصد دارد کاربران فیک و همچنین کاربرانی که اکانت پیام رسان تلگرام خود را به هر نحو حذف کرده اند از لیست کاربران کانال ها خارج کند برای همین تمام کانال ها در تلگرام... 

آخرین موضوعات