حراج علوم انسانی به نفع بقیه رشته‌ها!

حراج علوم انسانی به نفع بقیه رشته‌ها!
روانشناسی، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی و… فکر می‌کنید باید چه رشته‌ای در دوره دبیرستان خوانده باشید تا بتوانید این رشته‌ها را برای تحصیل در دانشگاه انتخاب کنید؟ علوم انسانی؟ به گزارش مشرق، تصورتان اشتباه است. شما می‌توانید دیپلمه علوم تجربی... 

آخرین موضوعات