سختی کار مددکاران بدنبال پیچیده شدن چهره فقر

سختی کار مددکاران بدنبال پیچیده شدن چهره فقر
عکس تزئینی است. معاون حمایت و سلامت کمیته امداد می‌گوید: امروز یکی از رسالت‌های اصلی مددکاران ما کار کردن در راستای سلامت اجتماعی افراد است. به گزارش ایسنا، حسین خدرویسی در چهارمین کنگره آنلاین بین‌المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی... 

آخرین موضوعات