مطالبه حقوق محرومان از کارگزاران دولتی وظیفه ماست

مطالبه حقوق محرومان از کارگزاران دولتی وظیفه ماست
به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره)، ˈحسین انواریˈ چهارشنبه شب در دیدار جمعی از استادان و مدیران سازمان نظام روانشناسی کشور افزود: این نهاد بزرگترین دستگاه حمایتی و محل مراجعه 10 میلیون مددجو و اقشار... 

آخرین موضوعات