روز جهانی معلولین و حقوق نادیده ی معلولان در فضای شهری

روز جهانی معلولین و حقوق نادیده ی معلولان در فضای شهری
یکی از اهداف هفده گانه طرح توسعه پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل، برخورداری معلولان از فضای شهری و شهرسازی مناسب برای رفت و آمد و زندگی است. به گزارش پارسینه؛ سازمان ملل می‌گوید بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون نفر در سراسر جهان، به درجاتی از معلولیت... 

آخرین موضوعات