مقایسه تلفات ناشی از حوادث جاده ای در ایران و آلمان

مقایسه تلفات ناشی از حوادث جاده ای در ایران و آلمان
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از راه اندازی کمپین مددکاری اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از تصادفات رانندگی در نوروز خبر داد و گفت: امروزه تصادفات رانندگی یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران و نهمین عامل مرگ و میر در جهان است. موسوی چلک در گفتگو با مهر... 

آخرین موضوعات