راه اندازی واحدهای مددکاری اجتماعی در حوزه‌های قضایی گلستان

راه اندازی واحدهای مددکاری اجتماعی در حوزه‌های قضایی گلستان
 واحد های مددکاری اجتماعی در حوزه های قضایی سراسر استان گلستان فعال می‌شود. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری گلستان از راه اندازی واحدهای مددکاری اجتماعی در حوزه های قضایی سراسر استان خبرداد و گفت: در هر حوزه ی قضایی یک... 

آخرین موضوعات