سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ شالوده تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اجتماعی

سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ شالوده تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اجتماعی
امسال سالی است که توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است و تحقق آن منوط به تلاش مضاعف مسئولین در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. مطابق یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، از راههای محقق یافتن اقتصاد مقاومتی، کاهش... 

ضرورت رصدگری، آینده نگری و مدیریت امور اجتماعی با رویکرد اجتماعی

ضرورت رصدگری، آینده نگری و مدیریت امور اجتماعی با رویکرد اجتماعی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه سازمانهای غیردولتی در برهه کنونی بیشتر درگیر حوزه اجرا هستند افزود: اجتماعی شدن ‏نیازمند ‏توجه همه جانبه به ظرفیتهای سازمانهای غیردولتی در حوزه اعتیاد است‎. به گزارش سایت تخصصی مددکاران اجتماعی به... 

عدم مطالبه گری و بی تفاوتی در حوزه های اجتماعی عادت شده است

عدم مطالبه گری و بی تفاوتی در حوزه های اجتماعی عادت شده است
این مهم را به فال نیک می گیریم که در آغاز سال ۹۵ بحث بسیار مهمی تحت عنوان مطالبه گری اجتماعی مطرح گردیده است. چرا که در حوزه امور اجتماعی و رفاه اجتماعی به شکل کلی فقر مطالبه گری و بی تفاوتی واقعیتی غیر قابل انکار می باشد که این مهم خود نیازمند تحلیل و... 

ضرورت تقویت سنسورهای اجتماعی؛ از جمله مطالبه گری اجتماعی

ضرورت تقویت سنسورهای اجتماعی؛ از جمله مطالبه گری اجتماعی
« به نام آنکه بودنمان یادی از اوست » گذشت زمان بر آنها که: منتظر می مانند، بسیار کند و بر آنها که می هراسند، بسیار تند و بر کسانیکه زانوی غم در بغل می گیرند، بسیار طولانی و بر آنها که بر سر خوشی می گذرانند، بسیار کوتاه است اما برای ما مددکاران اجتماعی که... 

مسئولیت اجتماعی و نظارت اجتماعی در حوزه اجتماعی

مسئولیت اجتماعی و نظارت اجتماعی در حوزه اجتماعی
سالهاست که وقتی به مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی ونظارت اجتماعی بویژه در حیطه عملکردی مسئولان ومتولیان حوزه اجتماعی کشور می اندیشم با مفهومی تلخ و سیاه روبرو می شوم ، نه چیز دیگر: غفلت اجتماعی !!! مساله بر سر شیک صحبت کردن و خوب نوشتن نیست ، چه جایگاهش اینجا... 

هر حوزه اجتماعی باید متولی مشخصی داشته باشد

هر حوزه اجتماعی باید متولی مشخصی داشته باشد
کرج- ایرنا – مددکار اجتماعی دراستان البرز معتقد است: هر حوزه اجتماعی باید متولی خاص خودش را داشته باشد و در غیر این صورت طرح ها و برنامه ریزی ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی کمتر منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد. احمدعلی جبارزاده روز یکشنبه به خبرنگار... 

آخرین موضوعات