خاطرات یک خانم مددکار اجتماعی از شب‌های اعدام

خاطرات یک خانم مددکار اجتماعی از شب‌های اعدام
شاید کمتر کسی تا به حال به این موضوع فکر کرده که زنان مددجو چگونه روزگار می گذرانند و بویژه شب قصاص را چگونه صبح می کنند و یا اینکه فعالیت مددکاران زن در زندان چگونه است. خانمی میانسال با چادری که گرد و غبار و تیره بختی زندانیان بویژه زندانیان اعدامی آن... 

آخرین موضوعات