اهدای تندیس مهر حقوق بشر برای اولین بار در کشور به خانم ماندانا جواهری

اهدای تندیس مهر حقوق بشر برای اولین بار در کشور به  خانم ماندانا جواهری
‍ (تندیس مهر حقوق بشر برای اولین بار در کشور به مددکار اجتماعی سر کار خانم ماندانا جواهری داده شد بر مددکاران اجتماعی تلاشگر و مردم شریف کرمانشاه مبارک باد . این افتخار افرینی. در مراسم حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، تندیس مهر حقوق بشر به... 

آخرین موضوعات